Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente, sectie binnen de Linie, tel.nr. kerkgebouw 0223.614567
 
 
Afsluiting catechese, levensparels Afsluiting catechese, levensparels

LEVENSPARELS:

Rianca:
De bijbel geeft richting aan ons leven, en om ons ook doordeweeks eraan te herinneren dat God bij ons is, hebben wij afgelopen winter gewerkt met de levensparels, dat is een hulpmiddel om met jezelf en met je diepste verlangen in contact te komen. Dat klinkt misschien gelijk heel groot, maar dat is het niet. Ieder mens kent verlangen. Verlangen naar.....rust, geloof, liefde, vrede, God. Vul het zelf maar in. Maar in de drukte van alledag komt het er vaak niet van om daarmee bezig te zijn. Vandaar een tastbare manier om even stil te staan bij de dingen die er echt toe doen. Die van waarde zijn!

De armband begint met een grote, gouden bal:

Linda: de Godsparel:

Er is een Aanwezige, die ons roept, en die ons draagt.
Er is een levensbron; begin en einde van leven.
Daar kun je je over verwonderen en daar kun je op terug vallen.

Nathalie:Stilteparels:

Tsonge, jonge, wat heb ik het druk met hyves, en facebook
ik moet nog naar muziekles, naar de training van de gym
ik heb nog stapels huiswerk en moet nog naar een feest ook,
met frisse tegenzin.

Ik moet kiezen tussen “slaap ik uit of “ga ik naar de kerk”
ik kies het laatste – om de stilte – ik ben moe.
Effies weg van alle drukte – afstand nemen van het werk
Rust.... Daar ben ik aan toe!

Ilse:Ik-parel:

In “die” stilte ontmoet ik God, maar vooral mezelf.
Maar 't is toch anders dan op school of op het werk.
Hier zie 'k mezelf zoals God me ziet – heel positief!
en dat red ik zonder parels niet – Hij heeft mij lief!

Rianca:Doopparel:

Mijn ouders hebben mij gewild –  ik ben welkom op de aarde
God ziet me zitten, ik zit lekker in mijn vel – ik ben gedoopt.
Alles wat er fout kan gaan – en waar ik me blind op staarde –
is afgewassen –  weggedaan: een onbezorgde levensloop.
Ik zeg JA tegen het leven, zoals God JA zegt tegen mij.


Anne:Woestijnparel.

Als je op het strand door het mulle zand loopt,
kom je maar mondjesmaat vooruit.
Ga je tegen 't duin op, is 't nog meer een puinhoop,
het zand.. je voet glijdt onderuit.

In de woestijn zijn is moeilijk,
soms is dan mijn situatie:
afwezigheid, droogte en eenzaamheid.

Nathalie:Relaxparel:

Zorgeloos en vredig.
Je bent nu in goede tijden.
Je zit lekker in je vel.
Je voelt je als een vis in het water, of als een vogel in de blauwe lucht.
Wees niet bezorgd, God voorziet in wat je nodig hebt.

Arianne:Liefdesparels:

Liefde is in het leven het grootste geschenk
In de liefde zijn er twee: de gevende en de ontvangende .
De eerste rode parel staat voor liefde die je ontvangen mag van God en de mensen, bemind om wie je bent, en niet om wie je zou moeten zijn.
De tweede rode parel staat voor de liefde die je door kunt geven.
Liefde ontvangen en liefde geven, staat centraal in het evangelie...
en ook in ons leven?

Rebecca:Geheimenparels:

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, Heer, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Judith: Nachtparel:

Angst en pijn, verdriet en dood, teleurgesteld.
Je wordt geraakt door grof geweld,
het is alsof de Heer je niet ziet staan,
alsof je in de duisternis bent opgegaan,
de grond onder je voeten wordt volledig weggeslagen
en dan blijk jij die levensparel met je mee te dragen.
Uit de diepte roep jij tot God,die alles ziet,
hij hoort je stem,hij vergeet je niet.

Ilse: Opstandingsparel:

Als er onrecht geschiedt, dan ga je je verzetten.
Dat mag! Het is goed, dat we er samen op letten
dat niemand honger of dorst moet verdragen
dat niemand op aard' om een aalmoes moet vragen
God vraagt ons daartegen op te staan
en opstandig de weg van Jezus te gaan.
Ik open mijn ogen,het licht keert terug.
Ik ben hier en u bent bij me.

Linda:

Altijd keren we terug naar God,
die groter is dan alles!
God is het begin en het einde,
de alfa en de omega.

terug
 
 
 
 
Kinderdienst Goede Vrijdag, 30 maart

Foto-album
 
Palmpaasstokken maken, 24 maart

Foto-album
 
Voel je thuis, 4 maart

Foto-album
 
Kliederkerk-Babel, 21 januari

Foto-album
 
Doopdienst, 7 januari

Foto-album
 
Kinderkerstfeest, 17 december

Foto-album
 
Jeugddienst, 5 november

Foto-album
 
Overige:
Foto's en filmpjes zijn te vinden onder:
Foto-albums en Mediacentrum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.