Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente, sectie binnen de Linie, tel.nr. kerkgebouw 0223.614567
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De beheerscommissie stemt haar beleid af op het beleid van de sectieraad die de belangen van sectie 1 behartigt. De beheerscommissie is verantwoording verschuldigd aan het College van Kerkrentmeesters, welke het beheer van de Bethelkerk en de sectiefinanciën toevertrouwd heeft aan de beheerscommissie.

Wat doet de beheerscommissie zoal:
 Afspraken maken over het onderhoud, beheer en de exploitatie
 Het vaststellen van de huur-, en consumptieprijzen
 Overleg met de kosters
 Overleg met leveranciers
 Overleg met de vrijwilligers voor het uitvoeren van incidentele reparaties en het tuinonderhoud

Vanuit de beheerscommissie zijn er 1 à 2 kerkrentmeesters vertegenwoordigd in het College van Kerkrentmeesters.

De beheerscommissie bestaat uit 6 leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter: vacant
heeft zitting in het College van Kerkrentmeesters 

Nel Bais (ouderling): secretaresse
verzorgt de agenda en het verslag van de vergadering en houdt zich bezig met de administratie betrekking hebbende op de verhuur

Hilbert Gerkema (ouderling): penningmeester wijkfinanciën
hij doet de betalingen en maakt jaarlijks de begroting en jaarrekening die betrekking hebben op de sectieaangelegenheden en beheerszaken van het kerkgebouw

Klaas Staalman (ouderling): coördinator onderhoud
en is tevens verantwoordelijk voor de inventaris, sleuteluitgifte en alarmcodes

Dirk Stolk (ouderling): coördinator verhuur
onderhoudt contacten met de huurders en houdt zich tevens bezig met de exploitatie van het kerkgebouw

Jan Gerkema: coördinator geluid en dagelijkse zaken / waarnemend voorzitter
onderhoudt dagelijkse contacten met de koster(s) en is verantwoordelijk voor de geluidsinstallatie, beamer en kerktelefoon/televisie
 
Patricia de Lange: ledenadministratie
ledenadministratie voor de sectie en houdt zich bezig met actie Kerkbalans


De beheerscommissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar om de nodige zaken met elkaar te bespreken.
Veel kleine reparaties en aanpassingen worden door de leden van de raad zelf uitgevoerd.
Ook wordt hiervoor regelmatig de hulp ingeroepen van andere vrijwilligers.
 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.